PŘÍPRAVKA NA TALENTOVKY NA VŠ

Tento kurz je určen pro studenty k přípravě na talentové zkoušky na architektonické obory a design, případně i pro další zájemce o kresbu v architektuře.
Počet účastníků max 8.

Obsah: perspektivní kreslení, kresba v plenéru, kresba drobné architektury, kreslení figur a portrétu, architektonický výlet.

Kurz probíhá průběžně každý čtvrtek na Kotlářské 5, 2. patro, Brno. Aktuální informace o čase a ceně kurzu najdete na facebooku na stránce Spring-atelier.
ARTSCHOOL, Kotlářská 5, 2. patro.

PŘIHLÁŠKA

VÝTVARNÁ TVORBA PRO DĚTI

V tomto kurzu chceme u dětí probudit tvořivost a rozvinout jejich potenciál. Budeme kreslit, malovat, povídat si o malířích, architektech a jejich domech, naučíme se základy různých výtvarných technik. Vhodné pro děti v domácím vzdělávání. Koná se ve spolupráci s Artschool Brno.

Kurz probíhá 1x měsíčně na Kotlářské 5, 2. patro, Brno. Aktuální informace o čase a ceně kurzu najdete na facebooku na stránce Spring-atelier.

PŘIHLÁŠKA

Copyright 2013